?>
  • +32 11 111 019
  • info@artac.be

INSCHRIJVING ARTAC

    Wil zich inschrijven voor:

    Door in te schrijven ga ik akkoord dat er foto-, video-, audio- en/of andere opnamen worden gemaakt met didactische en/of promotionele doeleinden. De opslag en distributie van deze opnamen wordt beheerd door ARTAC, zonder dat de ingeschrevene aanspraak kan maken op gelijk welk auteurs-, exploitatie- of naburig recht. Deze overeenkomst is bindend en kan enkel in onderling overleg ontbonden worden.