• +32 474 63 27 83
  • info@artac.be

INSCHRIJVING ARTAC

    Is beschikbaar voor volgende producties:

    Door in te schrijven ga ik akkoord dat er foto-, video-, audio- en/of andere opnamen worden gemaakt met didactische en/of promotionele doeleinden. De opslag en distributie van deze opnamen wordt beheerd door ARTAC, zonder dat de ingeschrevene aanspraak kan maken op gelijk welk auteurs-, exploitatie- of naburig recht. De ingeschrevene verklaart hierbij ook deel te zullen nemen aan de repetities en opvoeringen van de bovenvermelde producties. Deze overeenkomst is bindend en kan enkel in onderling overleg ontbonden worden.