• +32 468 56 98 80
  • info@artac.be

WORKSHOPS

ARTAC is een artistieke organisatie die sinds 2013 actief is binnen de uitvoerende kunsten.

Van meet af aan streefden we naar een vereniging van theorie en praktijk . Deze visie resulteerde, na vijf jaar research in het coöperatieve onderwijssysteem, dat als het ware een brug vormt tussen opleiding en werkveld.

De docenten zijn in dit systeem eerder coaches, die zelf ook onder permanente evaluatie staan en door constante, gerichte bijscholing de kwaliteit en veiligheid van de opleiding garanderen. Dit is enkel mogelijk door coaches intern op te leiden volgens onze vaste opleidingsstructuur. In deze structuur doorlopen alle deelnemers het traject: Liefhebber -> Doorzetter -> Fanaat -> Kandidaat -> Aspirant -> Coach -> Instructeur -> Afdelingshoofd.

In het verlengde van het coöperatieve onderwijssysteem werden verschillende opleidings- & ervaringscentra opgericht en partnerships met verschillende verenigingen en bedrijven aangegaan. Een volledige lijst kan je raadplegen op De Artiestenbank.

Concreet bieden we workshops voor deelnemers vanaf 3 jaar tot 99. (100-jarigen toegelaten na goedkeuring van een arts) Er zijn vijf types workshops: Buitenschoolse workshops, scholenaanbod, basiscursussen, advanced classes & masterclasses.